Valiaha, angolagnin'ny velontegna - 1ère édition - Ambalabe Antsohihy