Soirée St Valentin avec Arnaah‍ au Bonara-Be 67ha‍