Shoxcase avec Thiera Kougar, Martiora Freedom au Welcome Itaosy