Rythm and blues avec Eric Rakotoary Fara West Faravohitra