Rija Rasolondraibe - Antananarivo midera an'Andriamanitra - Lapan'ny tanana Analakely