Rap gasy Eklyps, Epistolier, Ramjasy CGM Analakely