Pa'Hery, Elidiot, Vaiavy Chila - Bonara-Be 67ha (Annulé)