Ny hiranay fahiny - Gaston Andrianony, Henri ratsimbazafy, Abel Ratsimba, Salomon, Biry Ny Railovy - CCESCA Antanimena