Ny Angola Itokiana, Lisah-Raseta & Aro Kanton'ny Fahiny - Ba Gasy an-tsehatra - Tranompokonolona Analakely