Mi'vazo kaiamba avec Oza jerome‍ , Jean Kely‍ & Basth‍ , Charles Martin‍ , Dadda‍ , Dede Fenerive, Dor's‍ , Jackie Edmee, Prosh' Hely‍ , Simon Randria‍ & Zôzô Mananjary - Antsahamanitra‍