Kapitsany sy ny mpandihiny - Tsinjaka Yôkôlôlô - Vita Bacc - Kianja Tanora Vohipeno