Hevitra sy hetsika 3 vahao ny olako CFM - Cercle Franco-Malgache