Hevitra sy hetsika 3 vahao ny olako - CFM - Cercle Franco-Malgache‍ - Buddha El Taga‍ , Mason'Aloka, Vy Mamay, Archi-Teck‍