Goth, Salomon, Luk, Lilie, Elie & Fenitra - Ireo kalonay sy neny omaly CCESCA Antanimena - Barijaona, Naly Rakotofiringa...