Gaston Andrianony, Salomon, Biry Ny Railovy ny hiranay fahiny Tranompokonolona Analakely