Fy Rasolofoniaina derao amin'ny mozika izy Restaurant El Harato