Fety be eto amin'ny tanana Manaly, Nhodas, Ariane Espace Magneva Ankilizato - Rond Point Ankilizato