Donan'ny samy ngeza Pilone Mahabo Kely Ariane, Nhodas, Manaly