Dona samy ngeza Lico Kininike & Adrien Mandan'ny Bariera Andonaka