Cabaret vazo amorom-patana miaraka amin'i Andry Rabeza, Mamina, Mami Bastah, Phar Alpha - La Palette Antsirabe