Boboh Mahavanona, Mbola Talenta, Ony Zandry gasy, Orad Manalina - Folk Songs au Telozoro