Andriamanitra miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina - Tranompokonolona Isotry