Ambioka - haisoratra rakitry ny lasa , fanoitry ny ho avy - CGM Analakely‍